Ayosnet Altın Damla

Ayosnet Sertifikaları

Tesislerimizde üretim faaliyetleri, çevreye ve insan sağlığına duyarlı olarak gerek Türkiye’de yürürlükte olan kanun ve yönetmeliklere gerekse Avrupa Birliği’nin yürürlüğe koymuş olduğu standart ve yönetmeliklere uygun olarak yürütülmektedir.

Bu kapsamda sahip olduğumuz belgelerden bazıları;

GMP BELGESİ, üretilen ürünlerin iç ve dış faktörlerden etkilenerek kirlenmesini önlemek ve azaltmak için işletme ile ilgili koruyucu önlemleri kapsar. Bu belge ile ürünlerimizin, üretim süreci başından tüketiciye ulaşana kadar sağlık, güvenlik ve çevre standartları dahilinde üretildiğini garanti ederiz.

ISO 9001 KALİTE BELGESİ, işletmelerin sevk ve idaresinde tüm süreçlerin dokümante edildiği ve bu dokümantasyon yapısı içerisinde süreçlerin kayıt altına alındığı bir yönetim yaklaşımıdır. Bu belge ile ürünlerimizin sürdürülebilir ve tekrar edilebilir prosesler ile üretildiğini ve her ürünümüzün kayıt altına alındığını garanti ederiz.

ISO 14000 KALİTE BELGESİ, çevre yönetim konusunda uluslararası standartlar serisidir. Bu bir çevre yönetim sisteminin geliştirilmesi ve desteklenmesi denetim programı için bir çerçeve sunmaktadır.

ISO 45001 KALİTE BELGESİ, iş güvenliği ve iş sağlığı yönetim sistemleri için zorunlu bir ISO standardıdır. Dünyanın uluslararası çapta ilk iş sağlığı ve iş güvenliği standardı olan ISO 45001‘in amacı, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını minimuma indirmektir.

ISO 22000 GIDA GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ BELGESİ, Ayosnet ürünleri üretim aşamalarında kritik kontrol noktaları belirlenerek gerekli önlemler alınmaktadır.

HELAL ÜRÜN SERTİFİKASI, ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme yöntemlerini, temizlik ve sağlık şartlarını, İslami kurallara uygun katı güvenlik kuralları içinde denetleyen tarafsız bir bilirkişi raporudur. Bu belge ile ürünlerimizde İslami kurallara aykırı ham maddeler kullanmadığımızı garanti ederiz.

İŞLETME KAYIT BELGESİ, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından proses aşamaları sürekli denetlenmekte ve üretilen ürünlerden düzenli numuneler alınarak mevzuata uygunluğu kontrol edilmektedir.

TAKVİYE EDİCİ GIDA ONAY BELGESİ, Ayosnet gıda takviyesi kapsamındaki ürünler için Tarım ve Orman Bakanlığından Onay belgeleri alınmıştır.

AYOSNET Sağlıklı Ürünler, Huzurlu ve Özgür Bir Çalışma Ortamı ve Yüksek Gelir İmkânı Sunmaktadır.

Sende Hayallerin için bugün bir adım At.

Ayosnet Ücretsiz Bilgi Almak
Başa dön tuşu